top of page

Waarom mislukken die voornemens?

Toekomstvoorspellingen zijn lastig.

Maar de voorspelling dat u uw goede voornemens ook dit jaar niet zult realiseren,

is statistisch gezien niet zo riskant. 

Kantar Public (voorheen TNS Nipo) voerde onlangs in opdracht van zorgverzekeraar

Zilveren Kruis, een onderzoek uit naar goede voornemens.

De resultaten laten zien dat die voornemens vooral over ons eigen gedrag gaan: 

  • afvallen,

  • meer sporten,

  • gezonder eten, 

  • stoppen met roken,

  • stoppen met drinken.

u kent ze wel. 

Interessant aan het onderzoek was de bevinding,

dat onze goede voornemens steeds meer op onszelf gericht zijn.

Steeds minder op het verbeteren van de maatschappij en nog minder op onze naasten. 

Het past in de trend dat we ons steeds egocentrischer gedragen.

Onderzoek laat zien dat sociale media aan die toenemende navelstaarderij hebben bijgedragen.


Mijn tijdlijn op sociale media is vol statistieken en kaartjes van anderen.

Zij onderstrepen hoeveel ze nu weer gerend, gefietst en gewandeld hebben.

Minstens even vaak komen er foto's langs van eigen culinaire hoogstandjes en creatieve brouwsels. 

Veel trendwatchers zien dan ook een toekomst in wat ze noemen "personalized nutrition" 

of "personalized medicine" op biomedische karakteristieken gebaseerde en

via smartphones verzonden individuele gedragsadviezen. 

Dat is een ongelukkige ontwikkeling.

Omdat investeren in sociale relaties en maatschappelijke verbeteringen minstens zo belangrijk is

voor een goede gezondheid als het individueel najagen van persoonlijke doelen. 

Over die persoonlijke gedragsdoelen kunnen we kort zijn:

die worden meestal niet gehaald.

Minder dan tien procent zegt zijn goede voornemens van het jaar ervoor te hebben gerealiseerd.

De meesten geven hun pogingen om hun doelen te halen al in de eerste maand op. 

Er zijn tal van redenen voor.

Meestal zijn de voornemens niet realistisch en niet concreet.

Bijvoorbeeld: "ik ga afvallen" zonder te bedenken hoe.

Meestal wordt ook geen rekening gehouden met consequenties zoals:

de noodzaak van het anders indelen van de tijd om de doelen te bereiken.

Bij het realiseren van gedragsdoelen,

zoals gezonder eten en meer bewegen,

is het veel belangrijker om te zoeken naar sociale steun.

Neemt u zich daarom liever voor een kook- of wandelclub te starten.

Daar doet u zichzelf én anderen een plezier mee.

bottom of page