top of page

Maar alcohol is toch gezond?

In de eerste maanden van het jaar word je ermee doodgegooid: challenges.

De sugar challenge daagt je uit een maand geen suiker te eten.

Zo zijn er ook de veggie-, de vegan- en de footprint challenge.

Ook voor alcohol zijn er uitdagingen:

dry January of zelfs 40 of 90 dagen geen alcohol drinken.

Er is vrijwel geen krant waar geen ervaringen met dit soort challenges zijn opgetekend.  

Ik vind deze challenges een uitstekend idee.

Mensen die eraan beginnen ervaren hoe moeilijk het is om zaken als suiker en alcohol in onze samenleving te mijden.

Ze bemerken ook de effecten van het schrappen ervan op hun welbevinden.

Die zijn, na een paar dagen ontwenning, vrijwel altijd positief:

meer energie, betere nachtrust en beter mentaal functioneren.

Ook bij mensen die daarvoor dachten dat ze hooguit matige, sociale drinkers waren.

Van de Nederlanders van 19 jaar en ouder valt ruim tien procent in de categorie 'zware drinkers':

dat wil zeggen dat zij minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op een dag drinken. 

Overmatig drinken komt het meest voor bij twintigers en het minst bij de groep van 70 jaar en ouder.

De overgrote meerderheid van de volwassenen is een 'matig drinker'

Maximaal één glas per dag voor vrouwen of twee glazen per dag voor mannen.


Matig drinken heeft geen duidelijke gezondheidsvoordelen.


Veel matige drinkers zien hier het probleem niet van in:

"Matig drinken is toch juist gezond?" 

Het klopt dat in vergelijking tot mensen die zeggen niets te drinken, matige drinkers iets langer leven en minder hartinfarcten krijgen. Maar wanneer je corrigeert voor het feit dat bij de geheelonthouders ex-drinkers zitten, is die gezondheidswinst geheel verdampt. 

Mensen die stopten met drinken hadden daar meestal gezondheidsredenen voor, zoals alcoholisme of een andere ziekte.

Matig drinken heeft dus geen duidelijke gezondheidsvoordelen.

Zware drinkers hebben bovendien wel degelijk meer kans op ziekten en op vroegtijdig overlijden. 

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt alcoholische dranken als één van de belangrijkste veroorzakers van welvaartsziekten.

Alcohol verhoogt de bloeddruk en is kankerverwekkend.

Er is eigenlijk geen veilige ondergrens voor alcoholinname als het gaat om het risico op kanker. 

Een commissie van de Gezondheidsraad gaf in 2015 dan ook als advies:

drink geen alcohol en als je toch drinkt, dan niet meer dan één glas per dag.

Een droge conclusie en een nuchter advies.

bottom of page